Action learning

In veel stichtingen en verenigingen groeit de wens om ook mensen buiten het bestuur te betrekken bij beleid en aansturing van de organisatie. Er is behoefte aan samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, maar wel op een efficiënte manier, zonder eindeloze vergaderingen. In trainingen over organiseren zonder hiërarchie en gedeeld leiderschap leer je vaardigheden, krijg je tools en organisatiemethoden om dit mogelijk te maken in je eigen organisatie.

Ik werk met innovatieve en actieve manieren voor gezamenlijk onderzoek, om een dialoog op te zetten en te leren. Voorbeelden zijn waarderend onderzoek, deep democracy, communicatiemethoden, pro action café en training for change.

 

ImpactCafe050

Maatschappelijke cooperatie: update en brainstorm

Update met de stand van zaken van een sociale coöperatie bij Edanz: standpunt gemeente, contouren van de coöperatie en de volgende stappen. Deze bijeenkomst geeft ook veel ruimte om je eigen ideeën in te brengen. Wat wil jij uit een coöperatie halen? Wanneer zou je mee doen, wat zou voor jou van waarde zijn? Heb je een idee dat je nu al samen met anderen wilt neerzetten? Kom meedenken en oefen invloed uit op het uiteindelijke plan.

Vrijdag 8 december 2017, van 10.00 tot 12.00 uur

Locatie: Edanz, van Oldenbarneveltlaan 6, Groningen

Kosten: de bijeenkomst zelf is gratis, voor koffie en thee betaal je €0,50

Opgeven wordt op prijs gesteld, via nynke@socialeverandering.nu of impactcafe050@gmail.com

 

Basistraining Organiseren zonder hiërarchie

Een training die losjes is gebaseerd op sociocratie: een methode voor besluitvorming, leiden en organiseren vanuit gelijkwaardigheid. Je leert om als groep beslissingen te nemen. Daarnaast komt de innerlijke houding die nodig is voor dit proces aan bod. Je maakt kennis met methoden om van strijd en discussie te switchen naar het waarderen van elkaars inbreng en verschillen. Ook werk je aan persoonlijk leiderschap op individueel en groepsniveau. De training biedt tools om op een speelse, respectvolle manier een groepsdialoog te begeleiden en er aan deel te nemen. Na afloop van de training heb je handvatten om van een idee tot een gezamenlijk gedragen plan te komen. Dat ondersteunt de overgang van een hiërarchisch georganiseerde organisatie naar een gezamenlijk geleid initiatief.

 

Masterclass gedeeld leiderschap

Verdiepingsworkshop voor wie de basistraining heeft gevolgd of ervaring heeft met de basisprincipes.

Bewaren

Bewaren