Action learning

In veel stichtingen en verenigingen groeit de wens om ook mensen buiten het bestuur te betrekken bij beleid en aansturing van de organisatie. Er is behoefte aan samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, maar wel op een efficiënte manier, zonder eindeloze vergaderingen. In trainingen over organiseren zonder hiërarchie en gedeeld leiderschap leer je vaardigheden, krijg je tools en organisatiemethoden om dit mogelijk te maken in je eigen organisatie.

Ik werk met innovatieve en actieve manieren voor gezamenlijk onderzoek, om een dialoog op te zetten en te leren. Voorbeelden zijn waarderend onderzoek, deep democracy, communicatiemethoden, pro action café, the circle way en training for change.

 

OEFENGROEP GEDEELD LEIDERSCHAP

VAARDIGHEDEN – VERDIEPEN – VERKENNEN

Snelle maatschappelijke ontwikkelingen vragen om nieuwe vormen van leiderschap en organiseren. Veel ondernemers en organisaties willen graag samenwerken, zolang ze daarbij ook hun autonomie behouden. Inbreng van meer medewerkers in een team vergroot het lerend vermogen van de organisatie en werken vanuit hiërarchie lijkt niet meer goed te werken. Maar hoe organiseer je dat zonder eindeloze vergaderingen?

Kies je voor gedeeld leiderschap, dan werk je vanuit volledige gelijkwaardigheid, met als uitgangspunt de collectieve intelligentie van de groep. Gedeeld leiderschap omvat methoden voor organiseren, besluitvorming en dialoog die leiden tot veerkracht en beweeglijkheid. De oefengroep brengt deze methoden tot leven. Gewerkt wordt met oa het samen nemen van beslissingen, dialoog en organisatiestructuur. Iedere bijeenkomst staat een thema centraal. Te denken valt aan: waarderen van verschillen; groepsdynamiek of omgaan met ongeduld. Wie ervaring heeft met methoden voor gedeeld leiderschap kan (van tevoren) een thema inbrengen. Om mee te doen is ervaring niet nodig. Een open, onderzoekende houding wel.

Data:

vrijdag 25 mei 10.00 – 12.00 uur

vrijdag 29 juni 10.00 – 12.00 uur

Kosten: 8 euro per keer (gratis voor Edanz vrijwilligers)

Locatie: Edanz, van Oldenbarneveltlaan 6, Groningen

Aanmelden: Nynke van der Hoek, nynke@socialeverandering.nu

 

De cursus Energie en Zelfzorg en andere activiteiten rond energiewerk zijn hier te vinden.

Bewaren

Bewaren