Action learning

In veel stichtingen en verenigingen groeit de wens om ook mensen buiten het bestuur te betrekken bij beleid en aansturing van de organisatie. Er is behoefte aan samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, maar wel op een efficiënte manier, zonder eindeloze vergaderingen. In trainingen over organiseren zonder hiërarchie en gedeeld leiderschap leer je vaardigheden, krijg je tools en organisatiemethoden om dit mogelijk te maken in je eigen organisatie.

Ik werk met innovatieve en actieve manieren voor gezamenlijk onderzoek, om een dialoog op te zetten en te leren. Voorbeelden zijn waarderend onderzoek, deep democracy, communicatiemethoden, pro action café en training for change.

 

Basistraining Organiseren zonder hiërarchie

Een training die losjes is gebaseerd op sociocratie: een methode voor besluitvorming, leiden en organiseren vanuit gelijkwaardigheid. Je leert om als groep beslissingen te nemen. Daarnaast komt de innerlijke houding die nodig is voor dit proces aan bod. Je maakt kennis met methoden om van strijd en discussie te switchen naar het waarderen van elkaars inbreng en verschillen. Ook werk je aan persoonlijk leiderschap op individueel en groepsniveau. De training biedt tools om op een speelse, respectvolle manier een groepsdialoog te begeleiden en er aan deel te nemen. Na afloop van de training heb je handvatten om van een idee tot een gezamenlijk gedragen plan te komen. Dat ondersteunt de overgang van een hiërarchisch georganiseerde organisatie naar een gezamenlijk geleid initiatief.

Vrijdag 6 en 13 april 2018 van 10.00 tot 13.00 uur.

Link050 organiseert de training, die gratis is voor vrijwilligers in de stad Groningen. Hier kun je je ook aanmelden.

 

Masterclass gedeeld leiderschap

Verdiepingsworkshop voor wie de basistraining heeft gevolgd of ervaring heeft met de basisprincipes.

 

De cursus Energie en Zelfzorg en andere activiteiten rond energiewerk zijn hier te vinden.

Bewaren

Bewaren