Home

Onderzoeks- en projectbureau voor organisaties en ondernemingen  die betrokken zijn bij sociale en maatschappelijke innovatie
Wie werkt aan maatschappelijke verandering kan snel opgeslokt worden door de dagelijkse gang van zaken. Het ontbreekt misschien aan de reflectie en verdieping die een project op een hoger niveau tilt. Dat kan ten koste gaan van de kwaliteit van het werk en van het eigen werkplezier. Even stilstaan bij de effecten van een project, bij waar ontwikkeling mogelijk is en in welke richting, is op de langere termijn van grote waarde. Verschillende leeromgevingen en vormen van onderzoek kunnen daar bij helpen.


 

Tevens kan ik er voor zorgen dat binnen de organisatie of onderneming meer ruimte ontstaat om daadwerkelijk van betekenis te zijn door de organisatorische kant van een project over te nemen. Als projectleider verbind ik een project met maatschappelijke ontwikkelingen en zorg ik voor een efficiënt proces.

 Powered by webXpress