Een onderzoeks- en projectbureau voor maatschappelijke organisaties en sociale ondernemingen die betrokken zijn bij sociale en maatschappelijke innovatie.

Wie werkt aan maatschappelijke verandering kan snel opgeslokt worden door de dagelijkse gang van zaken. Het ontbreekt misschien aan de reflectie en verdieping die een project op een hoger niveau tilt. Dat kan ten koste gaan van de kwaliteit van het werk en van het eigen werkplezier. Even stilstaan bij de effecten van een project, bij waar ontwikkeling mogelijk is en in welke richting is op de langere termijn van grote waarde. Ik zet verschillende leeromgevingen en vormen van onderzoek in die daarbij helpen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren