Action learning

In veel stichtingen en verenigingen groeit de wens om ook mensen buiten het bestuur te betrekken bij beleid en aansturing van de organisatie. Er is behoefte aan samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, maar wel op een efficiënte manier, zonder eindeloze vergaderingen. In trainingen over organiseren zonder hiërarchie en gedeeld leiderschap leer je vaardigheden, krijg je tools en organisatiemethoden om dit mogelijk te maken in je eigen organisatie.

Ik werk met innovatieve en actieve manieren voor gezamenlijk onderzoek, om een dialoog op te zetten en te leren. Voorbeelden zijn waarderend onderzoek, deep democracy, communicatiemethoden, pro action café, dragon dreaming, the circle way en training for change.

TRAINING DRAGON DREAMING

VOOR VRIJWILLIGERS IN GRONINGEN

Het starten en uitvoeren van een wat groter project lukt vaak niet in je eentje. Om een project van de grond te krijgen zijn meerdere mensen nodig: extra handen in de uitvoering, aanvullende kennis of een ander perspectief voor het oplossen van problemen. Vaak zoeken we de oplossing hiervoor in het motiveren van mensen om mee te gaan in ons eigen plan. Dan blijft het het plan van de initiatiefnemer en anderen ‘werken mee’. Het gevolg is dat de initiatiefnemer als projectleider uiteindelijk overal verantwoordelijk voor is, moe wordt en het gevoel heeft ‘alles alleen te doen’. Dat kan anders.

Dragon Dreaming is een projectorganisatiemethode gebaseerd op het werken aan duurzame oplossingen voor actuele, soms grote, maatschappelijke vraagstukken. In de training maak je kennis met een werkwijze die je laat werken mét de energie van anderen in plaats van dat je probeert die te beheersen, zoals in een meer hiërarchisch model. Dat levert veel op. Denk aan commitment, meer handen, gedragen eigenaarschap, een stabiele basis, meer ideeën en collega’s die het beste van zichzelf geven.

In de training leer je:
• In te tunen op collectieve intelligentie.
• Wat het voor jou lastig maakt om je idee met anderen te delen.
• Hoe je op een speelse manier een planning of begroting maakt.
• En meer…

Praktisch:
Start: vrijdag 14 juni van 10.00 – 12.30 uur, 3 bijeenkomsten (14, 21 en 28 juni 2019).
De training valt onder het aanbod van Kennisplein Vrijwilligerswerk en is gratis voor vrijwilligers in Groningen: www.link050.nl

OEFENGROEP GEDEELD LEIDERSCHAP

VAARDIGHEDEN – VERDIEPEN – VERKENNEN

Snelle maatschappelijke ontwikkelingen vragen om nieuwe vormen van leiderschap en organiseren. Veel ondernemers en organisaties willen graag samenwerken, zolang ze daarbij ook hun autonomie behouden. Inbreng van meer medewerkers in een team vergroot het lerend vermogen van de organisatie en werken vanuit hiërarchie lijkt niet meer goed te werken. Maar hoe organiseer je dat zonder eindeloze vergaderingen?

Kies je voor gedeeld leiderschap, dan werk je vanuit volledige gelijkwaardigheid, met als uitgangspunt de collectieve intelligentie van de groep. Gedeeld leiderschap omvat methoden voor organiseren, besluitvorming en dialoog die leiden tot veerkracht en beweeglijkheid. De oefengroep brengt deze methoden tot leven. Gewerkt wordt met oa het samen nemen van beslissingen, dialoog en organisatiestructuur. Iedere bijeenkomst staat een thema centraal. Te denken valt aan: waarderen van verschillen; groepsdynamiek of omgaan met ongeduld. Wie ervaring heeft met methoden voor gedeeld leiderschap kan (van tevoren) een thema inbrengen. Om mee te doen is ervaring niet nodig. Een open, onderzoekende houding wel.

CURSUS GEDEELD LEIDERSCHAP

Een training die losjes is gebaseerd op sociocratie: een methode voor besluitvorming en organiseren vanuit gelijkwaardigheid. Je leert om als groep beslissingen te nemen. Daarnaast komt de innerlijke houding die nodig is voor dit proces aan bod. Je maakt kennis met methoden om van strijd en discussie te switchen naar het waarderen van elkaars inbreng en verschillen. Ook werk je aan persoonlijk leiderschap op individueel en groepsniveau. Na afloop van de training heb je handvatten om van een idee tot een gezamenlijk gedragen plan te komen. Dat ondersteunt de overgang van een hiërarchisch georganiseerde organisatie naar een gezamenlijk geleid initiatief.

AanTafel gesprekken

Wat is aanTafel?

Bij aanTafel schuif je met een kleine groep vrouwen aantafel voor een goed gesprek. Energie, nieuwe inzichten, inspiratie, goede ideeën: zomaar wat dingen die je ervoor terug krijgt. Probeer het eens!

Meer informatie over aanTafel en aanmelden: www.womeninc.nl/aan-tafel/

De cursus Energie en Zelfzorg en andere activiteiten rond energiewerk zijn hier te vinden.

Bewaren

Bewaren