Blog

Pareltjes van gelijkwaardigheid

In trainingen gedeeld leiderschap komt één thema regelmatig voorbij: “in onze organisatie gaat dit niet werken”. Want: er is geen vertrouwen tussen mensen in de organisatie. Medewerkers mopperen over allerlei zaken maar spreken weinig echt uit, laat staan dat vraagstukken goed besproken worden. Of alleen sommige collega’s zijn in staat om complexe vraagstukken te begrijpen. En als iedereen iets moet zeggen dan duurt het allemaal veel te lang. Geen magische oplossing Werken met gedeeld leiderschap
Heb je of ben je betrokken bij een (vrijwilligers)initiatief in de buurt? Kijk voor extra ondersteuning, inspiratie en een steuntje in de rug eens naar Kern met Pit. De inschrijving hiervoor start weer 1 september a.s. Meer info vind je hier: www.kernmetpit.nl Wat is Kern met Pit? Kern met pit start weer in het najaar. Dat is een wedstrijd die burgerinitiatieven een jaar lang een steuntje in de rug geeft bij het realiseren van hun
Tijdens een groen project vorig jaar onderzocht ik hoe tuinliefhebbers de toekomst van voedsel voor zich zien. Veel mensen die ik sprak hadden zelf een tuin, meestal een eetbare. Veel gehoorde ideeën waren: lokaal voedsel, zoals uit eigen tuin of van een lokale boer; duurzaam en bio; ruimte voor bijen en vlinders; bijzondere en oorspronkelijke soorten; zelfvoorzienend; natuurlijke veehouderij. Dingen ‘samen doen’ kwam ook naar voren. Er was een eigenaar van een zelfoogsttuin aanwezig, waar

Vrijwilligersorganisatie 3.0

Vrijwilligersorganisatie 3.0 Vrijwilligersorganisaties hebben behoefte aan stabiliteit. Het is fijn om zeker te weten dat een klus gedaan wordt, dat vervanging te vinden is voor een vrijwilliger die weggaat en dat vrijwilligers het naar hun zin hebben zodat ze langer blijven. Binnen vrijwilligersorganisaties circuleren allerlei tips en ervaringen over het omgaan met vrijwilligers en het organiseren van initiatieven, met als doel om wat stabiliteit te organiseren. Vrijwilligerswerk is sterk veranderd de laatste jaren. Het is
Vertrouw je op jezelf of op een methode? De laatste jaren, met de groei van het aantal mensen dat zelf het roer in handen neemt om hun eigen omgeving of de samenleving mooier te maken is er veel aandacht voor de manier waarop een initiatief zichzelf organiseert. Wie heeft de leiding en wil de groep wel een leider of een bestuur? Hoe neemt de groep besluiten? Hoe krijgt iedereen een stem zonder eindeloze vergaderingen? Nieuwe